Pages

Wednesday, December 10, 2008

การใช้พืชสมุนไพรให้ถูกวิธี

การใช้พืชสมุนไพรให้ถูกวิธี
- ใช้ถูกโรค ต้องศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรให้เข้าใจเสียก่อนว่าต้นนี้ต้นนั้นใช้แก็โรคอะไร และควรใช้ให้ถูกกับโรคที่เป็นอยู่ จะทำให้การใช้พืชสมุนไพรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ใช้ถูกต้น ปัจจุบันนี้มีการเรียกชื่อต้นไม้ต่างๆ มากมาย ทั้งที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย และภาษาต่างๆ ก็ผิดเพี้ยนไปจากสมัยก่อน แต่ละท้องถิ่นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ควรที่จะศึกษาให้ดี และควรใช้ให้ถูกต้น สิ่งสำคัญคือจะต้องเรียนรู้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ เพราะชื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้

- ใช้ถูกส่วน พืชนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เช่น ใบ ลำต้น ดอก ผล เมล็ด หัว เหง้า ราก เป็นต้น แต่จะต้องเข้าใจว่าส่วนต่างๆ ของพืชนั้นมีสรรพคุณและโทษที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรรู้จักใช้ให้ถูกส่วนว่าควรจะใช้ส่วนไหนจึงจะดี

- ใช้ถูกขนาด เมื่อเรียนรู้แล้วว่าควรจะใช้ส่วนไหนแล้ว ก็ควรเรียนรู้ด้วยว่าควรใช้ในปริมาณเท่าไรจึงจะดี ถ้าใช้มากก็อาจเป็นโทษไดก้ ดังนั้นจึงควรใช้ให้ถูกขนาด

- ใช้ถูกวิธี การใช้พืชสมุนไพรนั้นจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าควรใช้อย่างไรและควรใช้ให้ถูกวิธี อย่างพืชบางชนิดจะต้องเอาไปต้มก่อน หรือบางชนิดจะต้องเอาไปตำก่อน เป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการใช้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน
สมุนไพรรักษาโรค
ขอบเขตของการใช้พืชสมุนไพร
สมุนไพรนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดอาการหรือโรคต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บรรเทาได้ แต่ไม่สามารถรักษาโรครุนแรงหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินให้หายได้ทันที เพราะการใช้พืชสมุนไพรนั้นมีขอบเขตและข้อจำกัดในการใช้เช่นกัน เนื่องจากพืชสมุนไพรนั้น ไม่ได้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วแต่จะค่อยออกฤทธิ์อย่างช้าๆ ซึ่งไม่เหมาะกับโรคร้ายแรงหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน ดังนั้นหากมีอาการหนักมากให้ไปพบแพทย์จะดีกว่า

No comments:

Herbs Medicine Popular Posts