Pages

Saturday, December 6, 2008

ความหมายของพืชสมุนไพร ( Medicinal Plants )

พืชสมุนไพร หมายถึง ส่วนต่างๆของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำเป็นยาบำบัดรักษาโรค ซึ่งเป็นถูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำเอาสมบัติของพืชแต่ละชนิดมาประยุกต์ใช้ สำหรับพันธุ์พืชโดยทั่วไปมีมากมายหลากหลายชนิด พืชบางชนิดมีคุณสมบัติที่จะบำบัดโรคได้หลายโรคขึ้นอยู่กับวิธีการนำไปใช้ แต่มีพืชหลายชนิดที่ต่างชนิดกัน แต่กลับมีคุณสมบัติในการรักษาโรคหรือบำบัดอาการเดียวกันได้ และด้วยความที่ประเทศไทยนั้นมีสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีความหลากหลายของพืชพรรณจำนวนมาก ดังนั้นการนำพืชใดมาใช้บำบัดอาการใดนั้นควรจะต้องศึกษาจากผู้ที่มีความรู้ให้ถูกต้องและรอบคอบเสียก่อน

สมุนไพรไทย (Thai herbs)

สมุนไพรไทย ( Thai Herbs )

สมุนไพร ไทยนี้ มีค่ามาก
พระเจ้าอยู่หัว ทรงฝาก ให้รักษา
แต่ปู่ย่า ตายาย ใช้กันมา
ควรลูกหลาน รู้รักษา ใช้สืบไป

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


สำหรับวงการสมุนไพรไทยนั้น ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยความรู้ในการใช้สมุนไพรรักษาโรคนั้นเรียกว่า “หมอยา” ซึ่งมักจะมีกระจายอยู่ทั่วไปตามภูมิถาคต่างๆ อาทิ หมอยาภาคเหนือ ภาคอีสาน เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษได้รับการส่งผ่าน ตำรายา ที่จดบันทึกตำราสูตรยาต่างๆ ให้เราลูกหลานได้รู้จักคุณค่าของสมุนไพร

No comments:

Herbs Medicine Popular Posts